Melose MuusikaMaailm


Melose MuusikaMaailm on mänguline ja mitmekülgne laste muusikaring.

Meie õppekava põhineb Carl Orffi pedagoogikal, mis arendab loovat mõtlemist ning õpetab eesmärgistama, kavandama ja hindama oma tegevust. Läbi aktiivse ja loova muusikalise tegevuse õpib laps end ja oma tundeid väljendama. Samuti areneb koostegemise (meeskonnatöö) oskus. Tundides lauldakse, mängitakse mitmeid pille ja fantaasiamänge ning tutvutakse erinevate rütmifiguuridega.

Melose MuusikaMaailm on ka suurepäraseks ettevalmistuseks nii muusika- kui tavakoolile. Läbi liikumise, laulude ja mängude õpime kiiresti selgeks silbitamise, kuud, nädalapäevad jpm.
Osalema ootame 3-6 aastaseid lapsi. Õpetajaks on Helina Arvel.

Ringi registreerimine toimub meiliaadressil studiomelos@studiomelos.ee ja telefonil 56606156.

RÕÕMSA KOHTUMISENI MUUSIKAMAAILMAS!

FB leht: Muusikakool Studio MELOS