Õpetajad

Kaidi UgandiViiuliõpetaja Kaidi Ugandi

Kaidi Ugandi alustas viiuliõpinguid 5-aastaselt Tallinna Lastemuusikakoolis. Eesti Muusikaakadeemia lõpetas ta aastal 2000 prof. Tõnu Reimanni viiuliklassis ning magistrantuuri Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias dots. Urmas Vulbi ning prof. Aleksander Fischeri juures aastal 2008. Perioodil 2007-2008 täiendas Kaidi end Helsingis, Sibeliuse Akadeemia magistrantuuris prof. Erkki Kantola käe all.

Kaidi Ugandi on osa võtnud O. Shihmurzajeva, I. Bezrodnõi, S. Shalmanni, E. Hvenkilse, G. Ja C. Silvay jt. meistrikursustest. Ta on on esinenud mitmete kammeransamblite ja orkestrite koosseisus nii Eestis, Soomes, Rootsis, Austrias, Śveitsis, Saksamaal kui ka mitmel pool mujal Euroopas, Lõuna – Ameerikas ja Iraanis.

Kaidi Ugandi on töötanud viiuliõpetajana Kuusalu Lastemuusikakoolis (1990-1993) ja Tallinna Vanalinna Muusikakoolis (1993-2004). Aastastel  2005 – 2015 juhtis ta viiuliringi tööd Tallinna Kunstigümanaasiumis ning alates aastast 2008 õpetab viiulimängu Gustav Adolfi Muusikakoolis. Nüüdsest on ta eramuusikakooli Studio Melos juhataja ja viiuliõpetaja. Samuti mängib Kaidi Põhjamaade Sümfooniaorkestris (dirigent A. Tali), Klaaspärlimäng Sinfoniettas (kunstiline juht Andres Mustonen), Vanemuise keelpillikvartetis ning on osalenud Tallinna Kammerorkestri, Tartu Vanemuise Sümfooniaorkestri ja Pärnu Linnaorkestri projektides.


Tšelloõpetaja Andreas Lend

Andreas Lend on üks väljapaistvamaid Eesti tšelliste. Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureuse- ja magistriõppe (prof. P. Paemurru) ning täiendanud end Sibeliuse Akadeemias (prof. H. Kiiski ja H. Pekkarinen) ja mitmetes rahvusvaheliselt tunnustatud tšellistide meistriklassides (F. Helmerson, D. Geringas, A. Ivashkin, J. Goritzki, jpt.).

Andreas on pälvinud preemiad mitmetel konkurssidel: I preemia ja Grand Prix I rahvusvahelisel konkurss-festivalil “Renaissance” (Armeenia, 2013), Eesti noorte interpreetide konursi Con Brio laureaat (2008), I preemia ESTA Eesti üleriigilisel noorte viiuldajate ja tšellistide konkursil (2004), III preemia August Dombrovska nim. rahvusvahelisel keelpillimängijate konkursil (Riia, 2002) ja rahvusvahelise Liezeni tšellokonkursi laureaat (Austria, 2000). Aastatel 2009 ja 2010 pälvis ta „The International Holland Music Session” stipendiumi ning on PLMF preemia “Noor Muusik 2011” laureaat.

Andreas on nõutud artist nii solisti kui kammermuusikuna. Ta on keelpillikvarteti Prezioso liige ning mängib Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris.


Tšelloõpetaja Heiki Palm

Heiki Palm on tšelloõpetajana aktiivselt tegutsenud juba 15 aastat. Oma tšelloklassile pani ta aluse Põlva Muusikakoolis. Peale Muusika- ja Teatriakadeemia  lõpetamist 2003. aastal täiendas ta end tšello erialal magistrantuuris ja hiljem doktorantuuris USA-s. Seejärel on ta olnud tegev muusika- ja pedagoogika alal peamiselt Tartus, olles abiks muusikastuudio “Muusikakoda” loomisel ning alates eelmisest aastast aga tegutseb ta Tallinnas.

Käesolevast sügisest õpetab Heiki tšellomängu nii lastele kui täiskasvanutele muusikakoolis Studio Melos.

Heiki on end mitmekülgselt täiendanud pedagoogikas. Tema visiooniks on igale õpilasele individuaalne lähenemine, et sütitada armastust muusika- ja pillimängu vastu ning arendada välja oskused eneseväljenduseks ja interpretatsiooniks muusikas.


Helina Ardel

Helina alustas muusikaõpingutega 4-aastaselt Viimsi muusikakoolis viiuli erialal. Edasi viisid tee G. Otsa nim. muusikakooli ja Tallinna Pedagoogika Ülikooli kultuuriteaduskonda.

Helina õppinud Viljandi Kultuurikolledźis aastatel 1999–2000 (Rahvalik pillimäng ja -õpetus). Ta on osalenud mitmetel kursustel Kanutiaia Noortemajas:

 • Õpetaja kui kasvataja ja arengukeskonna looja. Lapse enesehinnang ja toimetulek
 • Loovus. Noortelaagri kasvataja koolitus
 • Ajastute kreatiivsus. Imidzi loomine, stress ja toimetulek
 • Arengukavade ja ainekavade väljatöötamine. Reklaam ja turundus

EMÕ liit ja MTÜ Avasta Anded raames läbis Helina „Keharütmide, liikumise, pillimängu ja laulu ühendamine õppeprotsessis“ ja „Rütmika eelkooliealistele lastele, rütmimänge algklasside õpilastele“ kursused. Helina on osalenud mitmetel Orffi-pedagoogika-alasel koolitustel:

 • Rütm, liikumine, pillimäng
 • Lõimitud muusikategevused ja loovuse arendamine (Christa Coogan/Saksamaa, Mari Honda/Austria)
 • Pillimäng, laul, tants – uued mõtted Orff metoodika rakendamisel laste muusikaõpetuses
 • Lihtsad ideed ja integreeritud tegevused muusikas ja liikumises – rütmimängud, draama, riimid, laulud, rütmipillid, Orff pillidel mängimine, liikumismängud (Doug Goodkin/USA)
 • Orff Instrumental course
 • Rütm ja teatraliseering muusikas ja muusikateraapia
 • jpt.

Aastal 2016 õppis Helina Pret Kriisa juhendamisel tööd erivajadustega lastega.

Helina on andnud kursusi “Rõõmus keeleõpe – Eesti keele õppimine regilaulu kaudu“, “Kasulikud õppetunnid enesearendamise teel” ja “Rütm vabastab“.


Liisi Rusnak

Melose MuusikaMaailma beebiring

Liisi alustas pillimängu õppimist Rapla Muusikakoolis. Õpingud jätkusid Tallinna Muusikakeskkoolis ning G. Otsa nim Muusikakoolis vioola erialal. Bakalaureuse- ja magistrikraadi omandas Liisi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias prof Tõnu Reimanni ja Ulijona Źebriunaité juhendamisel. Ta on osalenud prof Andrei Dogadini, Lev Klychkovi, Christian Euleri jt meistriklassides.

Liisi on töötanud Rahvusooper Estonias ja õpetanud viiulit Rocca Al Mare koolis. Ta on osalenud mitmetes orkestriprojektides, esinenud solistina Haapsalu Kammerorkestri ja Tallinna Kammerorkestri ees ning mängib Klaaspärlimäng Sinfoniettas (kunstiline juht Andres Mustonen). Nüüd töötab Liisi Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris ja juhib Melose MuusikaMaailma beebiringi.