Vastuvõtt

Studio Melos võtab vastu õpilasi alates 4. eluaastast, ülemist vanuse piiri ei ole. Vastuvõtt toimub nn. muusikalise vestluse põhjal, mille käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, muusikaline, vaimne ning motoorne võimekus tegeleda muuskiaõpingutega.

Kontakt studiomelos@studiomelos.ee või tel. 56 606156
Kaasas peaks olema hea tuju ning ettevalmistatud üks laul.